"Vi ser fram til å hjelpe deg og formidle vår kunnskap videre"