Forskning

YorkTest Laboratories reviderer stadig prosedyrene for å sikre at de leverer den høyeste standarden på testene. Laboratoriet er enormt opptatt av å opprettholde deres possisjon som ledende innen leverandør av ulike vitenskapelige tester og har bygget seg opp en bred og solid erfaring og kunnskap i løpet av over 35 år.

En vikitg del av denne kunnskapen har kommet fra deres egen forskning. 

IBS - Klinisk studie

Et klinisk forsøk, publisert i GUT, en medisisnk journal, fokuserte på de som var diagnostisert med IBS (irritabel tarm syndrom). Denne studien var laget og prøvd ut ved Universitetets sykehuset ved Sør Manchester og 150 pasienter med IBS deltok i forsøket. Pasientene tok YorkTest mat - spesifikk IgG antistoff test og deretter prøvde de en elinimasjonsdiett basert på testresultatene.

Pasientene ble delt i to randomiserte grupper. Den første gruppen fikk en diett basert på testresultatene fra YorkTest og fjernet matvarer som skapte reaksjon. Den andre gruppen fikk diett der det ble fjernet matvarer som det ikke var reaksjon på. Pasientene ble fulgt i 3 måneder og alvorlighetsgraden av symptomer ble registrert.

Forsøket viste at elinimasjonsdiett basert på sanne resultater var mer effektivt og disse pasientene opplevde en klar forbedring i IBS symptomene.

Annen forskning

Det finnes mye forskning på IgG antistoffer mot matproteiner. Ta kontakt med oss for mer informasjon og referanser.

Undersøkelse fra 2017. En undersøkelse som Yorktest gjorde av sine kunder i 2017 viser at 80 % merker bedring av symptomene sine etter anbafalte kostholdsendringer utfra en matintoleransetest. Hele 89 % merker bedring etter kun 30 dager. 

Studie i samarbeide med Universitetet i York

En undersøkelse på oppdrag fra Allergy UK ble utført med 5286 mennesker som hadde en bredt spekter av kroniske sykdommer og som hadde tatt YorkTest (en mat spesifikk IgG test (ELISA blod test))

Spørreskjemaer ble analysert ved Universitetet i York (senter for Helse og økonomi) for å forske på fordelaktige erfaringer etter å ha fulgt en eliminasjonsdiett som ble anbefalt av YorkTest programmet.

Universitetet I York fant følgende:

Hoved symptom - rapportert % av deltagerne som rapporterte bedring
Gastrointestinal
e.g. IBS, Bloating etc
80%
Respiratory
e.g. Asthma, Sinusitis, Rhinitis
72%
Neurological
e.g. Migraine, Headaches, ME
78%
Dermatological
e.g. Eczema, Acne, Psoriasis
76%
Musculoskeletal
e.g. Arhtritis, Joint Aches & Pains
64%
Psychological
e.g. Depression, Anxiety
81%
Others
e.g. Lethargy, General feeling of Malaise
79%

Migrene studie

Migrene studie 2005

Et prospektivt studie (studie der man følger en gruppe menensker over tid) så på mennesker med migrene og om eliminering av mat med reaksjon på YorkTest spesifikk IgG antistoff test kunne forbedre tilstanden dems.

Forfaterne av studiet sier blant annet: “Dette forsøket viser at matintoleranse kan ha forbindelse med migrene og at forandring av kostholdet ved å fjerne spsifikke matvarer kan være effektivt for å behandle migrene" 

Migrene Studie 2011

Forskning fra Universitetet i York støtter funnene fra 2005 Migrene studiet.

Migrene forsøk 2011

En undersøkelse av 1000 mennesker med migrene ved en organisasjon for migrene pasienter, fant at over 2/3 av medlemmene trodde at spesifikke matvarer kunne være årsaken til symptomene. Undersøkelsen fant at 85% av pasienter med migrene fikk symptomene redusert og livskvaliteten forbedret når mat som trigger ble funnet og fjernet fra kostholdet.

Supplerende forskning fra Universitetet i York støtter disse funnene.Her ble migrene anfallene redusert med 23% på 4 uker da YorkTest ble brukt.