Indikatortest

Indikatortest - sjekk om du har matintoleranse.

  • Artnr: 1

Beskrivelse av artikkelen

Indikatortesten er første steget for å sjekke om du har reaksjoner på mat i forhold til matintoleranse.